Handtherapie


De hand is een zeer belangrijk en gecompliceerd instrument met vele functies die alleen te begrijpen zijn met een gedegen kennis van alle structuren.

Een aandoening of beperking aan de hand (of pols) hebben in het dagelijks leven snel grote gevolgen voor de patiënt en derhalve ook voor zijn functioneren (werk/sport/hobby).

Het is duidelijk, dat een goed technisch herstel van een aandoening of afwijking van de hand (of pols) belangrijk is. Zonder een goede behandeling kan het eindresultaat teleurstellend zijn, waardoor de beperkingen groter blijven dan nodig is. De eisen die aan de therapie of revalidatie van letsel aan, of afwijkingen van de hand en pols gesteld worden, nemen toe door verbeterde kennis alsmede door de verbeterde chirurgische technieken. De sleutel voor een optimaal herstel van letsels en aandoeningen van de hand (en pols) ligt ook in een goede samenwerking met de huisarts en/of (hand)chirurg.

Handtherapie Fysiotherapie Citadel

Handtherapie is een vorm van therapie waarbij de fysiotherapeut specifieke kennis en vaardigheden toepast om aandoeningen en afwijkingen aan de pols, hand en vingers op een adequate wijze te behandelen.

Bij zo’n ingewikkeld instrument als de hand is de fysiotherapeutische begeleiding in de vorm van handtherapie een onmisbare schakel in het herstelproces. Naast het klinische herstel is juist het herstel van de optimale functionele mogelijkheden zeker bij de hand uiterst belangrijk. Hiervoor is een juiste kennis, vaardigheid en ervaring nodig om door middel van het onderzoek het goede behandelplan te maken en de meest adequate vorm van therapie te geven die zorg dragen voor een optimaal functieherstel.

De behandeling bestaat uit:

  • advisering en instructie
  • hand/vingeroefeningen, mogelijk i.c.m. fysische therapie
  • immobiliserende maatregelen (brace of spalk)
  • Wond- en littekenbehandeling

Handtherapeuten zijn verenigd in het Nederlands Gezelschap voor Handtherapeuten.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot

Frank Rekers, fysiotherapeut, manueel therapeut, handtherapeut

Afspraak maken?