Manuele therapie


Manuele therapie is een specifieke onderzoek- en behandelmethode die gericht is op het herkennen en behandelen van functiestoornissen in de gewrichten van de wervelkolom en ledematen. Met behulp van manipulatie- en mobilisatietechnieken helpt de manuele therapie uw bewegingsapparaat te verbeteren en uw klachten te verhelpen.

Voor welke klachten

Manuele therapie is geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. Vooral is manuele therapie geschikt bij plots ontstane (acute) klachten van de gewrichten (stijfheid), zoals spit, acute stijve nek, rib”blokkade”. Maar ook bij langer bestaande (chronische ) klachten aan de gewrichten heeft manuele therapie zeer goede en snelle resultaten.

Manuele therapie Citadel

De gewrichtsstoornissen kunnen leiden tot bewegingsbeperking (stijfheid) en/of pijn. Deze stoornissen kunnen de oorzaak zijn van directe klachten zoals:

  • lage rugklachten
  • nekklachten
  • kaakklachten
  • rib- en/of borstklachten
  • lokale gewrichtsklachten

deze kunnen weer aanleiding zijn voor andere klachten zoals:

  • uitstraling in benen of armen
  • hoofdpijn
  • duizeligheid
  • oorsuizingen

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar en de functie van de gewrichten is meestal direct verbeterd, evenals de houding waarbij het bewegen gemakkelijker verloopt.

Manueel therapeutisch onderzoek

Het manueel therapeutisch onderzoek bestaat uit een oriënterend gesprek en een lichamelijk onderzoek. Indien gewenst kan een aanvullend onderzoek (röntgen, CT, MRI, laboratorium e.d.) nodig zijn en aangevraagd worden.

Voor een doeltreffende behandeling is inzicht in de klachten van essentieel belang. Indien blijkt dat behandeling zinvol is, wordt een prognose gemaakt en zal het behandelplan in overleg met de patiënt worden besproken

Manueel therapeutische behandeling

De manueel therapeut beschikt over specialistische kennis en behandelmethoden, waarmee gewrichts-stoornissen effectief en snel kunnen worden behandeld. Specifieke handgrepen en impulstechnieken zijn een onderdeel van de behandeling waarbij ook met manipulaties (in de volksmond “kraken”) deze stoornissen worden bestreden en opgeheven. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel en over het algemeen niet als pijnlijk.


Opleiding en registratie

De erkende manueel therapeut is geregistreerd in het kwaliteitsregister van het K.N.G.F. en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie.De leden zijn verplicht tot het volgen van bij- en nascholing waarmee men voldoet aan de registratievoorwaarden.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Frank Rekers, fysiotherapeut / manueel therapeut


Afspraak maken?